torsdag 28. mai 2009

Vinner av ungdommens litteraturpris


220 9.klassinger har talt:
Terje Torkildsens bok "Marki Marco" er fjorårets beste ungdomsbok.
Da den kom ut høsten 2008 skapte den debatt i media på grunn av sitt grove språk og sine eksplisitte sexskildringer. Mange voksne mente at det var unødvendig å eksponere ungdom for slik litteratur, og at dette ikke var veien å gå for å inspirere flere ungdommer til å lese bøker.

Da jeg var i Stavanger i vinter, på årskonferansen til Lesesenteret, var det denne boka foredragsholderne fikk i gave. Det vil si at noen voksne også har skjønt at dette er ei bok man bør lese.

På utkikk etter god sommerlektyre?
Stikk innom biblioteket, og døm selv!

Les mer her:
Dagbladet
Foreningen !les
NRK

torsdag 14. mai 2009

Eksamenstanker


Temaet for årets norskeksamen for 10.klasse var: "Skulle bare være morsom", altså grensen mellom spøk og alvor.
For tida sitter jeg og retter ca 160 av årest eksamener, og det er på mange måter interessant lesning. Noen elever har jobbet godt i forberedelsestida, mens andre har nok tatt det litt mer på sparket. Hvordan har elevene forbedret seg?

Det som er interessant, er diskusjonsforumene rundt om kring, hvor elever går inn og diskuterer tema og mulige løsninger på "problemet".
De diskusjonene jeg har vært inne på bærer preg av at elevene er frustrert over tema, og trenger skriveråd.
I eksamenssammenheng er dette morsomt, for da kjenner ingen andre enn Udir oppgavene på forhånd. Diskusjonene i forum er en kjempefin idémyldringsbase, hvor elever får gode ideer av å lese andres spådommer og temadiskusjoner. Slik kan man møte opp på eksamensdagen med mange fine innfallsvinkler til de forskjellige oppgavene man møter.
Noen forum jeg har vært inne på, er for eksempel:

Topp.no - snakk
diskusjon.no

Når det gjelder å gå inn på forum å hente informasjon om tidligere gitte eksamensoppgaver, vil jeg derimot advare mot dette. Det er fint å utveksle erfaringer, men det krever selvkontroll og gode tekstferdigheter for ikke å gå i plagieringsfella. Nettet er fullt av elevtekster, og det er fin forberedelse å lese slike før en selv skriver. Man kan gjerne hente inspirasjon og låne ideer, men
å stjele andres tekster og bruke dem som egne er både ulovlig og dumt. Blir du ferska får du karakteren 1. Å prøve å omskrive en annens tekst blir sjelden bra. Læreren din kjenner skrivestilen og språket ditt, og vil sannsynligvis ane ugler i mosen hvis teksten du leverer er veldig annerleses i språk og stil.
Moralen er egentlig ganske enkel:

Skriv din egen tekst!